FIJNE DAGEN • Een Jubileumjaar waarin we zoveel mooie plannen hadden, helaas is dit jaar ander gelopen dan we hadden verwacht..

We kijken met plezier terug op de mooie dingen die we wél hebben kunnen doen in 2020: studieweekend, concert met Excelsior en de Bazuin en natuurlijk ons tuinconcert in Bruchterveld.

We hebben goede hoop dat 2021 ONS jaar worden en kijken uit naar het moment dat we weer samen kunnen repeteren. Meer dan ooit beseften we ons dit jaar hoe groot de kracht en de magie van samen muziek maken is.

We wensen jullie allemaal ontzettend fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar, we hopen jullie in 2021 weer bij een concert te kunnen ontvangen. Tot volgend jaar!