Het spreekwoord zegt dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, maar de generale repetitie van David op donderdag 5 december, pakjesavond, kenmerkte zich vooral door een ontspannen sfeer. Na een uitbundig gespeeld “Lang zal ze leven”, niet voor de goedheiligman, maar voor onze solocornetiste Nynke die ook jarig was, werden de laatste aanwijzingen gegeven. Ook werden nog even de puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet voor wat betreft de gang van zaken in Groningen. We hopen dat al ons harde werken tot uiting komt op het podium van de Martini Plaza tijdens de NBK
.1341325049

Zaterdagmorgen om 9:00 wordt er geloot voor de speelvolgorde van de zes deelnemers in de tweede divisie. Dat betekent dat we om even na 9:00 uur weten hoe laat we spelen tussen 10:00 – 13:00 uur.