Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw verzorgt Brassband David voor een feestelijke opening van Koningsdag in verzorgingshuis Driezorg loc. Berkumstede. Deze traditie van een echte aubade mogen we dit jaar weer voortzetten want het is pas een koningsfeest als Brassband David is geweest.

Om 10 uur starten we het programma officieel met het samen zingen van het Wilhelmus. Daarna starten we onze muzikale reis met een aantal mooie en bekende liederen van het Leger des Heils. Onze knappe dirigente Benita Dam zal ons via het bekende ‘U zij de Glorie’ leiden naar de bekende oud Hollandsche liederen zoals ‘Toen onze mop een mopje was’ en ”k Heb mijn wagen volgeladen’. We sluiten de aubade zeer feestelijk af met de mars van het leger uit Ca├»ro.

Na afloop van de aubade wordt iedereen getrakteerd op een gezellig glaasje oranjebitter zodat we kunnen toosten op onze Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.