Brassband David in de Peperbus tijdens The Armed ManWie zaterdagavond 10 april 2010 in de Peperbus in Zwolle was, kon getuige zijn van een uniek en indrukwekkend muzikaal project uitgevoerd door Brassband David uit Zwolle en het Kamper Vocaal Ensemble KaVóCa. Brassband en koor voerden in de prachtige en goed gevulde O.L.V. basiliek gezamenlijk ‘The Armed Man – A Mass For Peace’ uit. Het geheel stond onder leiding van de dirigent van Brassband David, Thijs Musch.

‘The Armed Man’, ‘de gewapende man’, is een indrukwekkende ‘Mis voor de Wereldvrede’, tien jaar geleden gecomponeerd door Karl Jenkins. Hij heeft zijn ‘The Armed Man’ in het jaar 2000 opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Kosovo. Maar in zijn voorwoord memoreert de voorzitter van Brassband David, Arno Groeneveld, dat dit thema ook heden ten dage jammer genoeg nog maar wat actueel is. Om gestalte te geven aan het 65e bevrijdingsjaar in 2010, is in het kader hiervan invulling gegeven aan het thema met een toekomstgerichte zienswijze: roep om wereldvrede. De roep om vrede is van alle tijden!

Indrukwekkend was de marcherende opkomst van het koor, verbeeldend de marcherende voeten van een leger. Hierna volgde de oproep tot gebed door imam Kenan Demirdag, werkzaam voor de islamitische geloofsgemeenschap in Veendam. De mis bevatte vaste gezangen uit zowel het ordinarium van de Rooms-Katholieke als ook de Anglicaanse mis, zoals Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Benedictus. Het Sanctus werd daarbij niet devoot gezongen, maar meer uitgevoerd als een mars, met doodsangst als ‘ondertoon’. Het Agnus Dei en Benedictus waren melodische oases over vrede, tussen andere meer uitbundige delen welke oorlogsgeweld en de afschrikwekkende gevolgen ervan verklankten als ‘Charge!’ (val aan!), ‘Angry flames’ (boosaardige vlammen, na de aanval op Heroshima) en ‘Torches’ (fakkels!).

Afwisseling was er volop. Niet alleen door de diversiteit van de muziekstijlen en talen, maar ook door wisselwerking tussen koor en uitstekende solisten: sopraan Luthine Postuma (tevens dirigente van KaVóCa), altmezzo Lucie Tromp, tenor Mark Schrijver en bas Arie Drost. Bovendien leek het alsof KaVóCa, inclusief organist Jan Broekhuis, en de brassband al jaren samen optreden, zo goed paste zang en begeleiding bij elkaar. En dat terwijl de eerste contacten pas in het najaar van 2009 zijn gelegd. Het resultaat mocht er zijn! Een mooi stukje samenwerking tussen Zwolle en Kampen passend binnen Zwolle Kampen Netwerkstad, middels deze indrukwekkende muzikale belevenis.
* Een bezoeker